کتاب اسپرسو یک - درس دو

Io e gli altri
من و دیگران

قسمت 1 - Come va

Come va? اوضاع و احوال چطوره؟

در سطرها خالی زیرمیبایست نحوه احوال پرسی به صورت محترمانه و دوستانه را بنویسید. سطر بالا در حالت محترمانه از come sta و در سطر دوم حالت دوستانه از come stai استفاده میشود. نکته اینکه come va حالت عمومی دارد و در هر دو حالت میتوان از آن استفاده کرد.

در جاهای خالی بعدی میبایست پاسخ های مناسب را بنویسید با توجه به تعداد علامتهای + از حال خیلی خوب تا حال بد پاسخ مناسب را از دیالوگ های بالا پیدا کنید و در جای خالی درج کنید.

مکالمه 1- مکالمه رسمی

Buongiorno signora, come sta? صبح بخیر خانم ، حال شما چطور است؟
Bene, grazie. E Lei?
خوبم. ممنون و شما؟

مکالمه 2- مکالمه دوستانه

Ehi, ciao Guido. Come stai? سلام گویدو. چطوری؟
Ah, oggi sto proprio male. امروز واقعا بد هستم.
Oh, mi dispiace متاسفم

مکالمه 3- مکالمه دوستانه

Ciao, come va? یعنی سلام ، اوضاع و احوال چطوره؟
Benissimo, grazie. خیلی خوب. ممنون

پسوند issimo زمانی که به انتهای صفت یا قید بچسبد معنای آن را تشدید می کند.
فعل stare همانند essere به معنای بودن است با این تفاوت که در خصوص احوالپرسی استفاده می شود. در اکثر موارد از فعل essere برای معنی بودن استفاده می کنیم.
Sto هستم
Stai هستی
Sta هست

مکالمه 4- مکالمه دوستانه

Buona sera, signor Meli, come va? عصر بخیر آقای ملی، حالتون چطوره؟
Eh, non c’è male. بد نیست

 

Come stai? چطوری (دوستانه)
Come sta? چطورید (مودبانه)
Benissimo خیلی خوبم
Sto bene خوبم
Non c’è male بد نیستم
Sto male حالم بده

قسمت 2 - Piacere - خوشبختم

در این قسمت به نحوه ی معرفی یک شخص میپردازیم.
Piacere به معنی خوشبختم میباشد. البته به معنی علاقه داشتن هم میباشد.

Buona sera, signora Vinci. Come sta? عصر بخیر، خانم وینچی. حالتون چطوره؟
Bene grazie. E Lei? مرسی خوبم. و شما؟
Non c'è male. Grazie بد نیست. مرسی.
Ah, Le presento il signor Lucchetti. آها، به شما آقای لوکتتی را معرفی میکنم.
Signor Lucchetti, la signora Vinci. آقای لوکتتی، خانم وینچی.
Piacere. خوشبختم
Molto lieto. خیلی خوشحالم.

همانطور که در پایین صفحه مشاهده میکنید. حرف تعریف il برای کلمات مذکر و la برای کلمات مونث استفاده میشود.

قسمت 3 - Una mia amica یک دوستم

در این مکالمه با فعل parlare به معنی صحبت کردن آشنا میشویم. به مکالمه گوش کنید و سعی کنید نام هر شخص را تشخیص داده و در کادر مربوطه بنویسید.

">

questo و questa هر دو به معنی این میباشند. ولی اولی برای اشاره به یک کلمه مذکر و دومی برای اشاره به مذکر است.

 
Ehi, Massimo, ciao! Come stai?
مسیمو،سلام . چطوری؟
Ah, Roberto, ciao! Io sto benissimo. E tu? روبرتو، سلام. من عالی هستم. و تو ؟
Anch'io, grazie. Questa è Susana, una mia amica portoghese, di Lisbona. E questo è Massimo, un mio amico. من هم، مرسی. این سوزانا است، یک دوست پرتقالی من، از لیسبون
یک دوست اسپانیایم.
و این مسیمو است، یک دوست من.
Ciao! سلام
Piacere! خوشبختم
Sai, Susana parla molto bene l'italiano. میدونی، سوزانا خیلی خوب ایتالیایی صحبت میکند.
Ah, sì, lo invece purtroppo non parlo lo spagnolo. اره؟ من برعکس متاسفانه اسپانیایی صحبت نمیکنم.

اکنون که با دو فعل stare و parlare آشنا شدید جدول مربوط به صرف این دو فعل را با استفاده از متن این تمرین میتوانید کامل کنید.

قسمت 4 - Chi è - کیه

در این قسمت شما میبایست طبق نمونه ی داده شده با توجه به تصاویر داده شده جمله بسازید. فقط دقت داشته باشید که نام، شهرها و ملیت ها را باید تغییر دهید. دقت داشته باشید که قسمت های پررنگ شده با توجه به جنسیت شخص تغییر میکند.

Questa è Maria, una mia amica spagnola di Siviglia. این ماریا است، یک دوست اسپانیایی من از سیویلیا.
Questa è Monica una mia amica svizzera di Lugano. این مونیکا است یک دوست سویسی من از لوگانو
Questo è Peter un mio amico tedesco di Colonia. این پیتر است یک دوست آلمانی من از کلن
Questa è Annie una mia amica francese di Nizza. این آنی است یک دوست فرانسوی من از نیس.
Questo è Jack un mio amico inglese di Londra. این جک است یک دوست انگلیسی من از لندن.

برای نام کشورها و ملیت ها میتوانید به درس 1 مراجعه کنید.

قسمت 5- Che lingue parla - چه زبانی صحبت میکنید (محترمانه)

دقت داشته باشید که برای گفتن نام یک زبان میبایست از حرف تعریف و ملیت استفاده کنید. برای مثال:
russo یعنی روس اما il russo یعنی زبان روسی
il greco یعنی زبان یونانی
lo svedese زبان سوئدی
در این قسمت میبایست طبق مثال داده شده با یکی از دوستانتان یک مکالمه انجام دهید.

قسمت 6 - Presentazioni - معرفی ها

Festa یعنی مهمانی
Libreria به معنی کتابخانه است
در این تمرین میبایست در دو مکان فرضی یک مکالمه سه نفره ترتیب دهید و دوستانتان را به هم معرفی کنید. در مهمانی از حالت دوستانه استفاده کنید و در کتابخانه از حالت محترمانه.

قسمت 7 - Che lavoro fa - چه کاره است

در اینجا چهار عکس و چهار کارت ویزیت مشاهده میکنید. میبایست تشخیص دهید که هر کارت مربوط به چه شخصی است.
ingegnere مهندس
edile ساختمانی
medico پزشک
chirurgo جراح
architetto معمار
interni داخلی
estetista آرایشگر (زیباکار)

قسمت 8 - Faccio la segretaria - منشی گری میکنم

به مکالمه گوش دهید و نام شهرهایی که گفته میشود را علامت بزنید.

□ Siete di qui? اهل اینجایید؟
◊ No, siamo di Napoli, ma abitiamo qui a Bologna. نه، اهل ناپل هستیم، ولی در بولونیا زندگی میکنیم.
□ Ah, di Napoli! E che cosa fate di bello? Studiate? اها، از ناپل! و چیکار میکنید؟ در میخونید؟
● No, io lavoro in una scuola di lingue نه، من در مدرسه زبان کار میکنم.
□ Sei insegnante? معلمی؟
● No, faccio la segretaria. نه، منشیگری میکنم.
□ E tu che lavoro fai? و تو چه کار میکنی؟
◊ Io sono impiegata in un'agenzia pubblicitaria. E tu dove lavori? من کارمندم در یک دفتر تبلیغاتی. و تو کجا کار میکنی؟
□ In uno studio fotografico. من در یک استودیوی عکاسی.

در این قسمت به انواع حروف اضافه ی استفاده شده دقت کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد حروف تعریف نامعیین به این صفحه مراجعه کنید.

lavoro in
un ufficio
un'agenzia
uno studio
una scuola

قسمت 9 - Posti di lavoro - محل های کار

در این تمرین جاهای خالی را با عنوان شغلی مناسب پر کنید. شغلها در صفحه بعد آمده است.

un negozio: یک مغازه
un ufficio postale: یک دفتر پستی
un ristorante: یک رستوران
un officina: یک مکانیکی
un ufficio: یک دفتر
una banca: یک بانک
una fabbrica: یک کارخانه
farmacia: یک داروخانه

در پایین صفحه جدولی را مشاهده میکنید که نحوه صرف افعال را در زمان حال ساده نشان میدهد. برای اطلاعات بیشتر در مورد صرف افعال به این صفحه مراجعه کنید.

avvocato: وکیل
giornalista: روزنامه نگار
farmacista: نسخه پیچ، این کلمه مذکر و مونث آن به یک شکل است. همیشه کلماتی که به ista ختم میشود برای مونث و مذکر یکسان استفاده میشود.
commesa: فروشنده
infermiere: پرستار
operaio: کارگر
cuoco: آشپز
insegnante: معلم

دقت داشته باشید که عنوان برخی از شغل ها برای خانمها یا آقایان یکسان گفته میشود. به مثال وکیل زن یا مرد avvocato گفته میشود.

قسمت 10 - Che lavoro fa - چه کار میکنید ؟

در این قسمت شما باید با توجه به الگویی که برای شما آورده اشخاص بالا را معرفی کنید. مخاطب شما میبایست شغل او را حدس بزند.

Si chiama Luigi, lavora in un ristorante. اسمش لویجی است، در رستوران کار میکند.
Fa il cuoco? آشپزه؟
بله

 

Si chiama Guiseppe, lavora in una fabbrica. اسمش ژوزف است، در کارخانه کار میکند.
Fa l'operaio? کارگره؟
بله

 

si chiama Antonio, lavora in una farmacia. اسمش آنتونیو است، در داروخانه کار میکند.
Fa l'operaio? کارگره؟
No نه

برای گفتن شغل در زبان ایتالیایی میتوانیم از دو راه زیر استفاده می کنیم. البته فرق خاصی بین این دو راه وجود ندارد.

1 شغل + حرف تعریف + فعل انجام دادن
Faccio la segretaria
2 شغل + فعل بودن Sono segretaria

قسمت 11 - Per conoscerci meglio - برای شناخت بهتر یکدیگر

در این قسمت از شما می خواهد که از چهار نفر از همکلاسی هایتان سوال های زیر مطرح نمایید.

Come ti chiami? اسمت چیه؟
Dove abiti? کجا سکونت داری؟
che lavoro fai? چه کار میکنی؟
Dove lavori? کجا کار میکنی

حال طبق مثال داده شده شخصی را به طور کامل معرفی کنید.

Lui si chiama Pablo Hernandez, è di Sivilia ma abita a Madrid.
Pablo è Medico e lavaro in ospedale.
 
Lui si chiama Ali, è di Karaj ma abita a Roma.
Ali è artista e lavora in proprio.
 

در ضمن صرف فعل abitare به معنای سکونت داشتن مثل زیر صرف میشود:
Abito
Abiti
Abita
Abitiamo
Abitate
Abitano

قسمت 12 - Cerco -جستجو میکنم

پست های زیر را در یک گروه فیسبوکی بخوانید.

اکنون به ترجمه متن ها می پردازیم:

Werner Innerhofer

Ciao, mi chiamo Werner, sono uno studente di italiano a Firenze.
سلام، نام من و ورنر است، من دانشجوی ایتالیایی در فلورانس هستم.
Parlo il tedesco, l'inglese
e il russo.
آلمانی، انگلیسی و روسی صحبت می کنم.
Cerco una camera in una famiglia italiana in cambio di conversazione in queste
lingue.
در جستجوی یک اتاق در یک خانواده ایتالیایی هستم در ازای گفتگو در این زبانها.
È un po' strano forse, ma non ho molti soldi! شاید کمی عجیب باشد، اما من پول زیادی ندارم!

camera به معنی اتاق است و cerca صیغه سوم شخص فعل cercare به معنی جستجو کردن است.
همانگونه که گفتم حرف اضافه شهر ها a است.
کلمه camera به معنی اتاق است. لازم به ذکر است که کلمه دوربین به زبان انگلیسی از همین کلمه گرفته شده است. زیرا در گذشته های دور، نقاشان از اتاقک تاریک برای نقاشی استفاده می کردند. یعنی یک سوراخی در آن ایجاد می کردند و سپس در بعضی مواقع یک عدسی را در جای آن سوراخ قرار می دادند. تصویر بیرون بر روی دیواره آن اتاقک تاریک به صورت بر عکس شکل می گرفت و این به نقاشان در جهت کشیدن تصویر همراه با جزئیات کمک می کرد. از ایده اتاقک تاریک که در زبان لاتین camera obscura نام داشت، دوربین عکاسی ساخته شد.

In cambio di یعنی در ازای یا در مقابل

Claudia Giammaria

Ciao Werner, io abito vicino Firenze con la mia famiglia e abbiamo una
piccola stanza libera.
کلودیا جاماریا
سلام ونر، من با خانواده ام نزدیک فلورانس زندگی می کنم و یک اتاق اتاق کوچک خالی داریم.
Mia figlia studia il tedesco e ha bisogno di fare
molta conversazione.
دخترم آلمانی میخواند و به گفتگوی زیاد نیاز دارد.
Ti invio una mail con il mio numero di telefono, ok? یک ایمیل می فرستم با شماره تلفنم، باشه؟

conversazione یعنی گفتگو
منظور این متن اینه که یک دانشجوی آلمانی میخواد یک اتاق را که برای یک خانواده است اجاره کند. یعنی با آنها زندگی کند و در ازای آن با آنها انگلیسی و آلمانی صحبت می کند.

Rita Carassini
Sono un'insegnante con un figlio di 3 anni.
معلم هستم با پسر 3 ساله.
Cerco una Baby Sitter a Roma, zona Monteverde
Nuovo.
دنبال پرستار بچه در رم در منطقه مونته ورده نوو میگردم.

Anno به معنی سال است و جمع آن می شود anni.
figlio یعنی فرزند پسر و figlia یعنی فرزند دختر
معمولا در زبان ایتالیایی gl را L تلفظ می کنند یعنی g تلفظ نمی شود. پس فیلیو خوانده میشود.

Silvia Soares

Sono brasiliana, abito a Firenze
سیلویا سوارز

برزیلی هستم، در فلورانس سکونت دارم
Parlo il portoghese, il francese, lo spagnolo e l’italiano. صحبت می کنم پرتغالی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی.
Cerco lavoro come traduttrice. جستجو می کنم کار را به عنوان مترجم

Come یعنی به عنوان
traduttrice یعنی مترجم خانم - پسوند rice برای مونث بکار میرود.
traduttore یعنی مترجم مرد

Mi chiamo Elizabeth نام من الیزابت است.
Sono di Boston e studio architettura a Roma. اهل بوستون هستم و مطالعه می کنم معماری در رم.

Studio صیغه اول شخص فعل studiare به معنی مطالعه کردن است.

Parlo bene l'inglese e il greco e il turco. Cerco un piccolo lavoro.
خیلی خوب انگلیسی و یونانی و ترکی صحبت می کنم. دنبال یک کار کوچک میگردم. (منظور پاره وقت)

کلمه piccolo به معنی کوچک است

قسمت 13 - Piacere, molto lieto

حرف اضافه کشور ها هم in است.
در این قسمت یک گفتگو را بین سه نفر Aldo, Rita, Carlos میشنوید و میبایست حدس بزنید که هر کسی چه زبانهایی صحبت میکند. دقت داشته باشید که در این مرحله شما نیازی نیست که معنی کل مکالمه را متوجه شوید و متن مکالمه فقط برای مطالعه بیشتر درج شده.

dialogo:
Aldo Ehi, Rita! Ciao!
Rita Ciao, Aldo, che piacere! Come stai?
Aldo Bene, grazie. E tu? Tutto bene?
Rita Mah, non c’è male.
Aldo Senti, questo è Carlos Sanchez, un mio amico.
Rita Piacere.
Aldo Carlos, ti presento la signora Verdini. Rita è una mia carissima amica.
Carlos Piacere, molto lieto.
(suona il telefonino di Aldo)
Aldo Scusate un momento .... Pronto? Sì.... oggi no,
(si allontana, la voce sfuma)
Rita Sanchez .... allora lei è spagnolo?
Carlos No, veramente sono argentino.
Rita E di dove?
Carlos Di Buenos Aires.
Rita Ah, bella l’Argentina! Sa, io ho uno zio a Cordoba.
Carlos Ah, davvero? Quindi… anche Lei conosce il mio Paese.
Rita Sì, abbastanza.
Carlos E parla spagnolo?
Rita Un po’. E come mai è qui in Italia?
Carlos Per migliorare il mio italiano. Frequento un corso qui a Genova.
Rita Ma come per migliorare il Suo italiano? Lo parla benissimo!
Carlos Grazie, ma non è così. Ho ancora tanto da imparare! L’italiano è una lingua che amo tanto, e poi lo
studio anche per motivi di lavoro. Sa, sono cantante lirico.
Rita Ma che bello! Io invece sono architetto.
Carlos Beh, anche il Suo è un bel lavoro.
Rita Sì, sì. Però cantare…
Carlos Eh, sì, cantare è un lavoro bellissimo! Ma, senta, se vuole possiamo fare un po’ di scambio di
conversazione italiano - spagnolo.
Rita Eh, perché no? Così quando vado a casa di mio zio sono un po’ più sicura.
Carlos Sono certo che Lei parla lo spagnolo molto bene…
Rita No, no… sono ancora una principiante.
Carlos Se ha tempo e per Lei va bene, possiamo fare un primo incontro… domenica pomeriggio…
Rita Sì, va bene. Sono libera. Prendiamo un aperitivo in un bar?
Carlos Perfetto! Allora… ci scambiamo i numeri di telefono?
Rita Sì, Le scrivo il mio…
Carlos Sì, e io il mio…
(si riavvicina Aldo)
Aldo Ah, vedo che avete fatto amicizia!
Rita Vuoi venire con noi a fare scambio di conversazione italiano - spagnolo?
Aldo Io? No, no, grazie, per me sono sufficienti l’inglese e il tedesco che devo usare per lavoro!
Rita Allora Carlos, è stato un piacere conoscerLa. La chiamo per l’appuntamento.
Carlos Il piacere è stato mio. Allora aspetto la Sua chiamata.
Rita Va bene, arrivederLa, ciao Aldo.
Carlos ArrivederLa.
Aldo Ciao Rita, a presto.

سپس دوباره به فایل صوتی گوش دهدید و مشخص کنید که عبارت های زیر درست است یا نادرست.

Di به عنوان کسره بین مضاف و مضاف الیه به کار می رود. مثلا کتاب علی میشود: Il libro di Ali
حرف اضافه شهر ها a می باشد  به خاطر اینکه پس از آن حرف صدا دار آمده یک d به آن اضافه شده است.
Perبه معنی برای است.
Motivo یعنی انگیزه و جمع آن می شود انگیزه ها. Di هم در اینجا کاربرد کسره بین مضاف و مضاف الیه را دارد.
perché هم به معنای چرا و هم به معنای زیرا است.
Ama صیغه سوم شخص فعل amare است.
Adesso یعنی اکنون


Inoltre

قمست 1 - I numeri da venti a cento -  اعداد از بیست تا صد

در این قسمت، در جدول داده شده اعداد را به حروف در جاهای خالی بنویسید

20 venti   29 ventinove   60 sessanta
21 ventuno   30 trenta   68 sessantotto
22 ventidue   31 trenuno   70 settanta
23 ventitre   32 trentadue   74 settantaquattro
24 ventiquattro   35 trentacinque   80 ottanta
25 venticinque   40 quaranta   81 ottantuno
26 ventisei   46 quarantasei   90 novanta
27 ventisette   50 cinquanta   93 novantatre
28 ventotto   57 cinquantasette   100 cento

قسمت 2 - Che numero è - چه عددیه

به این قسمت گوش دهید و دور اعدادی را که شنیدید خط بکشید.

قسمت 3 - Quanti anni ha - چند سال دارد؟

قسمت 4 - Indovina - حدس بزن

این یک تمرین دو نفره است که در آن یکنفر یک عدد را در ذهن خود انتخاب میکند و دیگری میبایست آنرا حدس بزند. شخصی که عدد را انتخاب کرده با گفتن بیشتر یا کمتر، بعد از هر حدس شخص دوم ، او را راهنمایی میکند تا به عدد انتخاب شده برسد.
di più یعنی بیشتر
di meno یعنی کمتر

به خاطر داشته باشید که اکنون میتوانید به بخش تمرینها در پایان کتاب مراجعه کنید و تمرینهای مربوط به درس دوم را انجام دهید.