مدرک زبان انگلیسی

آخرین ویرایش 1397/07/29

بدون شک اولین قدم برای تحصیل در یک کشور خارجی دانستن یک زبان خارجی است . از این رو دانشجو میبایست به سطحی از زبان دست یابد که بتوان با آن وارد دانشگاه شد.
اکنون به انواع مدارک زبان مورد تاییدکنسولگری ایتالیا میپردازیم. دانشجویانی که مایل به تحصیل در ایتالیا هستند میبایست ابتدا مدرک زبان انگلیسی خود را در ایران اخذ نمایند تا مجاز به دریافت ویزای تحصیلی گردند.

مدارک زبان انگلیسی مورد تایید سفارت ایتالیا:

IELTS 6.0
TOEFL-IBT 78
TOLIMO 600

پس از اخذ مدرک زبان، دانشجویان میبایست با داشتن سایر مدارک جهت اخذ روادید به کنسولگری ایتالیا مراجعه نمایند.