رشته معماری در ایتالیا به زبان انگلیسی

آخرین ویرایش 1397/08/20

آزمون معماری

برای ورود به رشته معماری در ایتالیا، علاقمندان میبایست در آزمون ورودی سراسری آن قبول شوند. متقاضیانی که علاقمند به تحصیل در رشته معماری به زبان انگلیسی در دانشگاه های ایتالیا هستند میبایست در آزمون ورودی ثبت نام کنند و پس از قبولی در این آزمون وارد دانشگاه مورد نظر خود گردند.

ساختار آزمون:

آزمون شامل 60 سوال میباشد که به پنج بخش زیر تقسیم شده:

اطلاعات عمومی :
استدلال و منطق :
رسم فنی:
تاریخ معماری :
فیزیک و ریاضی :

مدت آزمون:

زمان آزمون 100 دقیقه میباشد.

محل برگزاری آزمون:

این آزمون در دو شهر میلان و تورین برگزار میشود.

منابع آزمون:

متاسفانه منابع تایید شده ای برای شرکت در این آزمون موجود نیست. اما کتابهای تاریخ معماری و رسم فنی، ریاضی و فیزیک میتواند به علاقمندان کمک فراوانی برای عبور از سد آزمون نماید.

دانشگاه ها و ظرفیت ها:

در حال حاظر فقط دو دانشگاه پلی تکنیک میلان و پلی تکنیک تورین رشته معماری را از مقطع لیسانس به زبان انگلیسی ارائه مینمایند.

ظرفیت نام دانشگاه
  1 پلی تکنیک میلان
  2 پلی تکنیک تورین

سوالات آزمون های برگزار شده: