لینکهای مفید - I Link utili

Coniugazione dei verbi صرف افعال ایتالیایی
Ambasciata iraniana a Roma سفارت ایران در رم
Consolato dell'Iran a Milano کنسولگری ایران در میلان
Scuola italiana a Teheran مدرسه ایتالیایی در تهران
Dizionario italiano واژه نامه ایتالیایی به ایتالیایی
Imparare l'Italiano Online آموزش آنلاین زبان ایتالیایی از جزیره ی زیبای ساردنیا
M.I.U.R وزارت علوم ایتالیا
A.F.A.M آکادمی و کنسرواتوار ها در سایت وزارت علوم ایتالیا
Offerta Formativa سایت انتخاب رشته ی وزارت علوم ایتالیا
Traduttori Ufficiali in Iran مترجم های رسمی ایتالیایی
Università di Siena per stranieri سایت دانشگاه سیه نا
lalingua.ir سایت آموزش زبان ایتالیایی