کمک هزینه یا بورس استانی ایتالیا - DSU

بورس DSU، یک کمک هزینه تحصیلی است که در هر استان توسط دولت ایتالیا به دانشجویان پرداخت میشود به همین دلیل به آن بورس استانی نیز میگویند. مبلغ آن 5000 یورو میباشد و به افرادی تعلق میگیرد که ثابت کنند از لحاظ مالی کم درآمد هستند.

DSU مخفف Diritto allo Studio Universitario به معنی حق تحصیل دانشگاهی است و چون دولت ایتالیا طبق قانون اساسی این کشور مکلف است حق تحصیل رایگان را برای دانشجویان فراهم آورد، از اینرو دانشجویان کم درامد میتوانند از این کمک هزینه استفاده نمایند. از آنجایی که این بسیاری از دانشجویان خارجی در ایتالیا که عمدتا از کشور های فقیر می آیند و واجد شرایط دریافت این بورسیه میشوند، این بورس در بین مردم عادی به بورسیه جهان سوم نیز شهرت یافته است. اگر دانشجو واجد شرایط دریافت این بورسیه گردد، از پرداخت شهریه معاف گردیده و تحصیل او رایگان خواهد بود.

borsa 

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام کردن در بورس:

1- فیش حقوقی سرپرست
2- اجاره نامه
3- اقرارنامه سرپرست
4- شناسنامه سرپرست
* برای برخی شهرها گواهی یورویی از بانک مرکزی نیاز میباشد.

1. فیش حقوقی :

1- فیش حقوقی سرپرست
2- اجاره نامه
3- اقرارنامه سرپرست
4- شناسنامه سرپرست
* برای برخی شهرها گواهی یورویی از بانک مرکزی نیاز میباشد.

یکی از مدارک خواسته شده توسط سازمان بورس، فیش حقوقی میباشد. فیش حقوقی سرپرست دانشجو میبایست به زبان ایتالیایی ترجمه گردد.
افرادی که در سازمان های دولتی یا شرکت های خصوصی کار میکنند، به قسمت مربوطه رفته و خواستار فیش حقوقی میشوند.
افرادی که شغل آزاد دارند باید به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه کرده و فیش حقوقی را تهیه فرمایند.
نکته: فیش حقوقی باید مربوط به یکسال قبل باشد. بر فرض مثال افرادی که میخواهند برای سال ۲۰۱۶ اقدام کنند باید فیش حقوقی یکی از ماه های سال ۲۰۱۵ را تهیه فرمایند.

2. اجاره نامه :

سازمان بورس مدرکی از شما میخواهد که وضعیت اسکانتان در آن مشخص شده باشد که این میتواند سند خانه یا اجاره نامه باشد. افرادی که میخواهند اجاره نامه تهیه کنند، میابیست با مالک خانه به محضر بروند و اجاره نامه ای دال بر اجاره نشینی تهیه کنند. همچنین اجاره نامه هم بهتر است مربوط به سال قبل و به اعتبار 2 تا 3 سال باشد. کسانی که اجاره نشین نیستند و متراژ خانه بالایی ندارند میتوانند سند خانه خور را هم ترجمه کرده و به جای اجاره نامه ارائه بدهند.

3. اقرار نامه:

اقرار نامه برگه ای است که سرپرست خانواده با مراجعه به محضر در آن اقرار میکند که اینجانب با این مشخصات دارای این تعداد فرزند و همسر بوده که هر کدام از فرزندانم دانشجو یا مشغول به کار بوده و همسرم خانه دار یا شاغل میباشد و سرپرستی و کلیه هزینه های اعضای خانواده بر عهده اینجانب میباشد. اقرار نامه میبایست وضعیت خانواده را در سال میلادی جاری مشخص نماید.

4. شناسنامه سرپرست خانوار:

اقرار نامه برگه ای است که سرپرست خانواده با مراجعه به محضر در آن اقرار میکند که اینجانب با این مشخصات دارای این تعداد فرزند و همسر بوده که هر کدام از فرزندانم دانشجو یا مشغول به کار بوده و همسرم خانه دار یا شاغل میباشد و سرپرستی و کلیه هزینه های اعضای خانواده بر عهده اینجانب میباشد. اقرار نامه میبایست وضعیت خانواده را در سال میلادی جاری مشخص نماید.

بعد از آماده کردن کلیه مدارکی که بالا گفته شد همه مدارک به همراه شناسنامه سرپست خانوار به دارالترجمه فرستاده و به زبان ایتالیایی با مهر دادگستری و وزارت خارجه گردد. برخی از شهرهای ایتالیا مدرکی را برای تبدیل نرخ یورو به ریال نیاز دارند که به آن گواهی یورویی گفته میشود. برای تهیه این مدرک میتوان به "بانک مرکزی" به آدرس تهران - بلوار میرداماد - بانک مرکزی مراجعه کرده نمود. این مدرک نامه ای است که در آن نرخ برابری یورو به ریال در سال مورد نظر ذکر میشود.
نکته: بعضی از استانها نیاز به گواهی یورویی ندارند و خود سازمان بورس نرخ ریال به یورو را تبدیل میکنند پس برای آنهایی که نیاز ندارند تهیه این مورد نیاز نیست.
نکته؛‌بعد از اینکه ترجمه ها آماده شد برای تائید مدارک به سفارت مراجعه کرده و به تائید مدارک اقدام میکنید .سفارت در قبال تائید مدارک برای هر صفحه مبلغی را به یورو از شما میگیرد که بهتر است حتما یورو همراهتان باشد.
نکته: بعضی از شهرهای ایتالیا نیازی به تائید مدارک توسط کنسولگری ایتالیا در تهران ندارند.
ISEE به معنی مدرک بیانگر وضعیت اقتصادی شما است. برای تهیه این مدرک باید به دفاتر CAAF مراجعه نمایید. در برخی شهرهای ایتالیا، دانشجویان میبایست پس از پر کردن فرم آنلاین شرکت در بورسیه، مدارک کاغذی خود را به این دفاتر برده و برگه ی ISEE را دریافت نماییند. CAAF دفتر هایی در شهرهای مختلف ایتالیا هستند که شبیه تامین اجتماعی ما هستند که برای معلولین بازنشسته ها و کم درآمدها خدماتی مانند مسکن، خوراک و کمک هزینه تحصیلی و وام تحصیلی ارائه میدهد و این خدمات بر اساس درآمد و وضعیت جسمی و اجتماعی آنها تعیین میگردد.