روند تایید مدارک

آخرین ویرایش 1396/12/03

تایید مدرک دیپلم دبیرستان و پیش دانشگاهی

ابتدا به مدرسه اي كه دوره دبيرستان و پيش دانشگاهي را گذراندید مراجعه کنید و درخواست ريز نمرات و اصل مدرک کنید. افردای كه دانشگاه رفتند احتمالا اصل مدرك ديپلمشان در دانشگاه وجود دارد.
پس از گرفتن ريز نمرات مهر شده بايد اصل ديپلم رابه اداره آموزش و پرورش استان ببرید و مهر استان را در پشت مدرک درج کنید. هم ريز نمرات هم اصل مدرك بايد تمبر داشته باشد.
سپس به یکی از دفاتر پيشخوان دولت مراجعه کنید و براي مدرك ديپلم و پيش دانشگاهی خود (در صورت گذراندن) تاييديه تحصيلي درخواست کنید. یکی به آدرس دارالترجمه ای که میخواهید مدارک خود را در آنجا ترجمه کنید و دومي به آدرس مدرسه ایتالیایی (برای افرادی که در آنجا ازمون زبان ایتالیایی را قبول شده اند) یا کنسولگری ایتالیا (برای دانشجویانی که میخواهند به زبان انگلیسی تحصیل کنند). در نتیجه شما میبایست دو تاییدیه تحصیلی برای مدرک دیپلم و دو تاییده برای مدرک پیش دانشگاهی درخواست کنید. پس از اینکه تاییدیه تحصیلی به دارالترجمه رسید میتوانید به آنجا مراجعه کنید و مدارک خود را برای ترجمه تحویل نمایید.

تایید مدرک کارشناسی (لیسانس) دانشگاه های دولتی :

  ابتدا در سامانهتایید مدارک دانشگاهی مدارک خود را بارگزاری کنید و پس از اینکه مدرک شما در این سامانه تایید شد با در دست داشتن اصل مدرک دانشنامه خود و دو نسخه کپی از مدارک زیر به سازمان امور دانشجویان وزارت علوم مراجعه نمایید.
- شناسنامه
- كارت ملي
- پاسپورت
- دانشنامه
* شناسنامه، كارت ملي و پاسپورت خود را در دفتر اسناد رسمی كپي برابر اصل کنید.
* در صورتی که مدرک شما از دانشگاه آزاد صادر شده نیازی به انجام این مراحل ندارید.

تایید مدارک در سفارت ایتالیا

  جهت تایید مدارک در کنسولگری ایتالیا، دانشجویان میتوانند از ساعت 8 تا 11بجز یکشنبه ها به کنسولگری مراجعه نمایند و ترجمه ایتالیایی مدرک را به کنسولگری تحویل دهند. لازم به ذکر است که برای هر صفحه به فارسی مبلغ 13 یورو و برای هر صفحه به ایتالیایی مبلغ 24 یورو دریافت میشود.