کتاب اسپرسو یک - درس دو

Io e gli altri
من و دیگران

Come va? اوضاع و احوال چطوره؟

مکالمه 1- مکالمه رسمی

Buongiorno signora, come sta? صبح بخیر خانم ، حال شما چطور است؟
Bene, grazie. E Lei?
خوبم. ممنون و شما؟

مکالمه 2- مکالمه دوستانه

Ehi, ciao Guido. Come stai? سلام گویدو. چطوری؟
Ah, oggi sto proprio male. امروز واقعا بد هستم.
Oh, mi dispiace متاسفم

مکالمه 3- مکالمه دوستانه

Ciao, come va? یعنی سلام ، اوضاع و احوال چطوره؟
Benissimo, grazie. خیلی خوب. ممنون

پسوند issimo زمانی که به انتهای صفت یا قید بچسبد معنای آن را تشدید می کند.
فعل stare همانند essere به معنای بودن است با این تفاوت که در خصوص احوالپرسی استفاده می شود. در اکثر موارد از فعل essere برای معنی بودن استفاده می کنیم.
Sto هستم
Stai هستی
Sta هست

مکالمه 4- مکالمه دوستانه

Buona sera, signor Meli, come va? عصر بخیر آقای ملی، حالتون چطوره؟
Eh, non c’è male. بد نیست

 

Come stai? چطوری (دوستانه)
Come sta? چطورید (مودبانه)
Benissimo خیلی خوبم
Sto bene خوبم
Non c’è male بد نیستم
Sto male حالم بده

قسمت 2 - Piacere - خوشبختم

در این قسمت به نحوه ی معرفی یک شخص میپردازیم.
Piacere به معنی خوشبختم میباشد. البته به معنی علاقه داشتن هم میباشد.

Buona sera, signora Vinci. Come sta? عصر بخیر، خانم وینچی. حالتون چطوره؟
Bene grazie. E Lei? مرسی خوبم. و شما؟
Non c'è male. Grazie بد نیست. مرسی.
Ah, Le presento il signor Lucchetti. آها، به شما خانم لوکتتی را معرفی میکنم.
Signor Lucchetti, la signora Vinci. خانم لوکتتی، خانم وینچی.
Piacere. خوشبختم
Molto lieto. خیلی خوشحالم.

قسمت 3 - Le presento به شما معرفی میکنم

در این اینجا تعدادی نام خانوادگی ایتالیایی مشاهده میکنید که میتوانید یکی از آنها را برای خودتان انتخاب کنید، سپس یک گروه سه نفره تشکیل دهید، هم گروهی های شما نیز میبایست یکی از این نامها را برای خود انتخاب کنند سپس مثل مکالمه بالا دوستانتان را به هم معرفی کنید.قسمت 4 -  Questa è Eva - این اوا است

در این مکالمه با فعل parlare به معنی صحبت کردن آشنا میشویم.

 Ehi, ciao Guido. Come stai?
سلام گوئیدُ. چطوری؟
Benissimo. E tu? خیلی خوب. و تو (چطوری)؟
Anch'io, grazie. Senti, questa è Eva, una mia amica spagnola, di Siviglia. E questo è Guido, un mio amico. من هم، مرسی. گوش کن، این اوا است.
یک دوست اسپانیایم، از سیویلیا.
و این گوئیدُ است، یک دوستم.
Ciao! سلام
Piacere! ! خوشبختم
Sai, Eva parla molto bene l'italiano. میدونی، اوا خیلی خوب ایتالیایی صحبت میکند.
 Ah, sì, lo invece purtroppo non palo lo spagnolo. اره؟ من برعکس متاسفانه اسپانیایی صحبت نمیکنم.

قسمت 5 -  Chi è - کیه

در این قسمت شما میبایست طبق نمونه ی داده شده با توجه به تصاویر داده شده جمله بسازید. فقط دقت داشته باشید که نام، شهرها و ملیت ها را باید تغییر دهید. دقت داشته باشید که قسمت های پررنگ شده با توجه به جنسیت شخص تغییر میکند.

Questa è Maria, una mia amica spagnola di Siviglia. این ماریا است، یک دوست اسپانیایی من از سیویلیا.
Questa è Monica una mia amica svizzera di Lugano. این مونیکا است یک دوست سویسی من از لوگانو
Questo è Peter un mio amico tedesco di Colonia. این پیتر است یک دوست آلمانی من از کلن
Questa è Annie una mia amica francese di Nizza. این آنی است یک دوست فرانسوی من از نیس.
Questo è Jack un mio amico inglese di Londra. این جک است یک دوست انگلیسی من از لندن.

برای نام کشورها و ملیت ها میتوانید به درس 1 مراجعه کنید.


قسمت 6 -  Che lingue parla - چه زبانی صحبت میکنید (محترمانه)

دقت داشته باشید که گفتن نام یک زبان میبایست از حرف تعریف و ملیت استفاده کنید. برای مثال:
russo یعنی روس اما il russo یعنی زبان روسی
il greco یعنی زبان یونانی
در این قسمت میبایست طبق مثال داده شده با یکی از دوستانتان یک مکالمه انجام دهید.

قسمت 7 - Presentazioni - معرفی

Festa یعنی مهمانی
Libreria به معنی کتابخانه است
در این تمرین میبایست در دو مکان فرضی یک مکالمه سه نفره ترتیب دهید و دوستانتان را به هم معرفی کنید. در مهمانی از حالت دوستانه استفاده کنید و در کتابخانه از حالت محترمانه.

قسمت 8 - Che lavoro fa - چه کاره است

در اینجا چهار عکس و چهار کارت ویزیت مشاهده میکنید. سعی کنید تشخیص دهید که هر کارت مربوط به چه شخصی است.
ingegnere مهندس
edile ساختمانی
medico پزشک
chirurgo جراح
architetto معمار
interni داخلی
estetista آرایشگر (زیباکار)


قسمت 9-  Faccio la segretaria - منشی گری میکنم

□ Siete di qui? اهل اینجایید؟
◊ No, siamo di Napoli, ma abitiamo qui a Bologna. نه، اهل ناپل هستیم، ولی در بولونیا زندگی میکنیم.
□ Ah, di Napoli! E che cosa fate di bello? Studiate? اها، از ناپل! و چیکار میکنید؟ در میخونید؟
● No, io lavoro in una scuola di lingue نه، من در مدرسه زبان کار میکنم.
□ Sei insegnante? معلمی؟
● No, faccio la segretaria. نه، منشیگری میکنم.
□ E tu che lavoro fai? و تو چه کار میکنی؟
◊ Io sono impiegata in un'agenzia pubblicitaria. E tu dove lavori? من کارمندم در یک دفتر تبلیغاتی. و تو کجا کار میکنی؟
□ In uno studio fotografico. من در یک استودیوی عکاسی.

در این قسمت به انواع حروف اضافه ی استفاده شده دقت کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد حروف اضافه نا معیین به این صفحه مراجعه کنید.

lavoro in
un ufficio
un'agenzia
uno studio
una scuola

در متن زیر میبایست جاهای خالی را با توجه به متن بالا پر کنید.

Teresa e Maddalena sono di Napoli, ma abitano a Bologna. Teresa fa la segretaria in scuola di lingue. Maddalena è impiegata in una agenzia pubblicitaria. Piero invece lavora in uno studio fotografico.

قسمت 11 -  Posti di lavoro - محل های کار

در این تمرین عکسها را به محل کارهای ذکر شده متصل کنید که به ترجمه آنها میپردازیم:

un negozio: یک مغازه
un ufficio postale: یک دفتر پستی
un ristorante: یک رستوران
un officina: یک مکانیکی
un ufficio: یک دفتر
una banca: یک بانک
una fabbrica: یک کارخانه
farmacia: یک داروخانه

در این صفحه همینطور جدولی را مشاهده میکنید که نحوه صرف افعال را در زمان حال ساده نشان میدهد. برای اطلاعات بیشتر در مورد صرف افعال به این صفحه مراجعه کنید.


 

Io sono studente من دانشجو هستم.
Io non lavoro, sono pensionato من کار نمی کنم. بازنشسته هستم.

همانطور که گفتم تنها با افزودن non فعل شما منفی می شود.

Io lavoro tanto, sono casalinga. من زیاد کار می کنم، خانه دار هستم.
   

Tanto مترادف molto است و معنای آن خیلی است.

قسمت 12 - Chi sono - چه کسانی هستند؟


در این قسمت شما باید اشخاص زیر را معرفی کنید با توجه به الگویی که برای شما در بالا آورده شده است.
برای گفتن شغل در زبان ایتالیایی از دو راه زیر استفاده می کنیم:

1 فعل fare + حرف تعریف معین + اسم شغل
Faccio la segretaria
2 فعل essere + اسم شغل Sono segretaria

فرق خاصی بین دو راه فوق وجود ندارد. در جدول سمت راست با جنسیت شغل ها آشنا می شوید. ردیف سمت چپ جنس مذکر و ردیف سمت راست جنس مونث است.
Operaio که مذکر است و به معنی  کارگر است. مونث آن می شود operaia
Commesso: فروشنده
Infermiere: پرستار
Farmacista: داروساز، این کلمه مذکر و مونث آن به یک شکل است. همیشه کلماتی که به ista ختم میشود برای مونث و مذکر یکسان استفاده میشود.

حالا با توجه به الگوی داده شده یکی از اشخاص زیر را معرفی می کنیم
Questo è Antonio, è farmacista e lavora in una farmacia

در ضمن صرف فعل abitare به معنای سکونت داشتن مثل زیر صرف میشود:
Abito
Abiti
Abita
Abitiamo
Abitate
Abitano

قسمت 13 - per conoscerci megli یعنی برای اینکه همدیگر با بهتر بشناسیم

در این قسمت از شما می خواهد که از چهار نفر از همکلاسی هایتان سوال های زیر مطرح نمایید.
4 تا از سوال ها را معنی کرده ام . آن یکی که معنی نشده به قرار زیر است

Come ti chiami? اسمت چیه؟
Dove abiti? کجا سکونت داری؟
Dche lavoro fai? چه کار میکنی؟
Dove lavori? کجا کار میکنی
   در قسمت 14 - Cerco که معنای آن می شود جستجو می کنم.
در این قسمت از شما می خواهد که آگهی های زیر را بخوانید
- چه کسی پیشنهاد کار می دهد؟
- چه کسی شخص مناسب برای کار پیشنهادی است؟

اکنون به ترجمه آگهی ها می پردازیم:

Studente austriaco cerca camera in famiglia a Firenze. دانشجوی اتریشی جستجو می کند اتاق را در خانواده در فلورانس

camera به معنی اتاق است و cerca صیغه سوم شخص فعل cercare به معنی جستجو کردن است.
همانگونه که گفتم حرف اضافه شهر ها a است.
کلمه camera به معنی اتاق است. لازم به ذکر است که کلمه دوربین به زبان انگلیسی از همین کلمه گرفته شده است. زیرا در گذشته های دور، نقاشان از اتاقک تاریک برای نقاشی استفاده می کردند. یعنی یک سوراخی در آن ایجاد می کردند و سپس در بعضی مواقع یک عدسی را در جای آن سوراخ قرار می دادند. تصویر بیرون بر روی دیواره آن اتاقک تاریک به صورت بر عکس شکل می گرفت و این به نقاشان در جهت کشیدن تصویر همراه با جزئیات کمک می کرد. از ایده اتاقک تاریک که در زبان لاتین camera obscura نام داشت، دوربین عکاسی ساخته شد. از نقاشان معروفی در طول تاریخ از اتاقک تاریک استفاده کرده اند می توان یان ورمیر نقاش هلندی را نام برد.

In cambio di conversazione in tedesco ed inglese در ازای مکالمه به آلمانی و انگلیسی

In cambio di میشه در ازای یا در مقابل و conversazione میشه مکالمه
منظور این متن اینه که یک دانشجوی اتریشی میخواد یک اتاق را که مال یک خانواده است اجاره کند. یعنی با آنها زندگی کند و در ازای آن با آنها انگلیسی و آلمانی صحبت می کند.
E به معنی و می باشد ولی چون بعد از آن یک حرف صدادار آمده inglese یک d به آخر آن اضافه شده

در آگهی بعدی نوشته

Mi chiamo Elizabeth نام من الیزابت است.
Sono di Boston e studio architettura a Firenze. اهل بوستون هستم و مطالعه می کنم معماری را در فلورانس.

Studio صیغه اول شخص فعل studiare به معنی مطالعه کردن است.

Parlo bene il francese e cerco un piccolo lavoro.
خیلی خوب فرانسوی صحبت می کنم و جستجو می کنم یک کار کوچک. (منظور پاره وقت)

کلمه piccolo به معنی کوچک است

آگهی بعدی: 

Sono brasiliana, abito a Firenze برزیلی هستم، در فلورانس سکونت دارم
Parlo il portoghese, il francese, lo spagnolo e l’italiano. صحبت می کنم پرتغالی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی.
Cerco lavoro come traduttric. جستجو می کنم کار را به عنوان مترجم

Come به عنوان، traduttrice میشه مترجم زن
مترجم مرد میشه traduttore

Insegnante con figlio di 3 anni cerca baby sitter. معلم با پسر 3 ساله دنبال پرستار بچه می گردد

Annoمیشه سال و جمع آن می شود anni. کلمه figlio میشه فرزند پسر و figlia میشه فرزند دختر
معمولا در زبان ایتالیایی gl را L تلفظ می کنند یعنی g تلفظ نمی شود. پس گفته می شود فیلیو

قسمت 15 -  Una straniera in Italia یعنی یک خارجی (خانم) در ایتالیا
Straniero میشه خارجی مذکر و straniera میشه خارجی مونث. حرف اضافه کشور ها هم in است.
باید قسمت درست را انتخاب کنید.


Valeria è
ولریا هست
Una college di Franco
یک همکار فرانکو
Un’amica di Franco
یک دوست فرانکو

Collega میشه همکار. و برای مذکر و مونث شکل این کلمه یکسان است.
Di به عنوان کسره بین مضاف و مضاف الیه به کار می رود. مثلا کتاب علی میشود: Il libro di Ali

È
هست
Argentina
آرژانتینی
Spagnola
اسپانیایی

È di
هست اهل
Buoenos Aires
Cordoba

دو گزینه اسم دو تا شهر در آرژانتین می باشند.

È ad Urbino
هست در اوربینو (نام یک شهر)
Per visitare la città
برای دیدن شهر
Per studiare l’italiano
برای مطالعه ایتالیایی

حرف اضافه شهر ها a می باشد . به خاطر اینکه پس از آن حرف صدا دار آمده یک d به آن اضافه شده است.
Perبه معنی برای است

Studia l'italiano
ایتالیایی میخواند
Per motive di lavoro e perché ama la lingua.
برای انگیزه های کاری و زیرا زبان را دوست می دارد
Perché adesso abita e lavora in Italia
زیرا اکنون در ایتالیا سکونت دارد و کار می کند

Motivo یعنی انگیزه و جمع آن می شود انگیزه ها. Di هم در اینجا کاربرد کسره بین مضاف و مضاف الیه را دارد.
کلمه perché هم به معنای چرا و هم به معنای زیرا است. یعنی معادل why و because انگلیسی
Ama ضیغه سوم شخص فعل amare است.
Adesso یعنی اکنون

Licia lavora
لیچا کار می کند
In banca
در بانک
In ospedale
در بیمارستان

همانطور که گفتم cia چا تلفظ میشود. ولی کلمه farmacia استثنا ء است و چون تاکید بر روی بخش آخر ان است فارماچیا تلفظ می شود

Franco lavora
فرانکو کار می کند
In banca
در بانک
In proprio
به صورت شخصی (یعنی شغل آزاد)

 


قمست 1 - I numeri da venti a cento -  اعداد از بیست تا صد

در این قسمت، در جدول داده شده اعداد را به حروف در جاهای خالی بنویسید

20 venti   29 ventinove   60 sessanta
21 ventuno   30 trenta   68 sessantotto
22 ventidue   31 trenuno   70 settanta
23 ventitre   32 trentadue   74 settantaquattro
24 ventiquattro   35 trentacinque   80 ottanta
25 venticinque   40 quaranta   81 ottantuno
26 ventisei   46 quarantasei   90 novanta
27 ventisette   50 cinquanta   93 novantatre
28 ventotto   57 cinquantasette   100 cento

قسمت 2 - Che numero è - چه عددیه

به این قسمت گوش دهید و اعدادی را که از داخل جدول میشنوید علامت گذاری کنید.

قسمت 3 - Leggi e completa
در هر سطر یک رابطه ی منطقی بین اعداد آن سطر وجود دارد. عدد چهارم را حدس بزنید و در جای خالی بنویسید.


قسمت 4 - Quanti anni ha - چند سال دارد؟

قسمت 6 - Indovina - حدس بزن

این یک تمرین دو نفره است که در آن یکنفر یک عدد را در ذهن خود انتخاب میکند و دیگری میبایست آنرا حدس بزند. شخصی که عدد را انتخاب کرده با گفتن بیشتر یا کمتر، بعد از هر حدس شخص دوم ، او را راهنمایی میکند تا به عدد انتخاب شده برسد.
di più یعنی بیشتر
di meno یعنی کمتر

به خاطر داشته باشید که اکنون میتوانید به بخش تمرینها در پایان کتاب مراجعه کنید و تمرینهای مربوط به درس دوم را انجام دهید.

آموزش زبان ایتالیایی و مشاوره تحصیل در ایتالیا
 0939 297 2608