Untitled 1

تحصیل در ایتالیا
به زبان انگلیسی

تحصیل در ایتالیا آموزش عالی در ایتالیا رتبه دانشگاه ها دانشگاه های معتبر مدرک زبان
آزمون پزشکی به انگلیسی - IMAT آزمون معماری به انگلیسی مدارک مورد نیاز سفارت مدارک مورد نیاز برای پذیرش در دانشگاه رشته های انگلیسی زبان
بورس استانی مترجمین رسمی ایتالیایی آزمون زبان ایتالیایی (استرنی) سایتهای مفید هزینه ها
نحوه تایید مدارک مراکز آموزشی کارهای پس از ورود    

آموزش زبان ایتالیایی و مشاوره تحصیل در ایتالیا
 0939 297 2608