Untitled 1

آموزش رایگان زبان ایتالیایی به صورت آنلاین

دوره ی مقدماتی شامل 50 درس به همراه، متن مکالمه به ایتالیایی، ترجمه ی فارسی، فایل صوتی و نکات گرامری میباشد.

 

Lezione 1 درس 01 - حالت چطوره؟
Lezione 2 درس 02 - کجایی هستی؟
Lezione 3 درس 03 - اسمت چیه؟
Lezione 4 درس 04 - امروز چطوری؟
Lezione 5 درس 05 - کجا میروی؟
Lezione 6   درس 06 - سفر بخیر!
Lezione 7 درس 07 - خانواده ی من ایتالیایست!
Lezione 8 درس 08 - ایتالیایی بلدی؟
Lezione 9 درس 09 - ازدواج کردی؟
Lezione 10 درس 10 - کریسمس مبارک!
Lezione 11 درس 11 - برادر من
Lezione 12   درس 12 - در ایستگاه قطار
Lezione 13 درس 13 - حال شما چطوره؟
Lezione 14 درس 14 - شما اهل کجا هستید؟
Lezione 15 درس 15 - چند سالته؟
Lezione 16 درس 16 - قیمت این چنده؟
Lezione 17 درس 17 - تو ماشین داری؟
Lezione 18   درس 18 - فرانسه میفهمم
Lezione 19   درس 19 - یک قهوه لطفا!
Lezione 20   درس 20 - نامزد داری؟
Lezione 21   درس 21 - در رستوران
Lezione 22   درس 22 - آقای ریچی خوشحال است.
Lezione 23   درس 23 - در کنسرت
Lezione 24   درس 24 - ساعت چنده؟
Lezione 25   درس 25 - درس میخونم و کار میکنم!
Lezione 26   درس 26 - در سینما
Lezione 27   درس 27 - در تعطیلات
Lezione 28   درس 28 - در هتل
Lezione 29   درس 29 - لورنتسو در قطار
Lezione 30   درس 30 - ببخشید کلوزیوم کجاست؟
Lezione 31   درس 31 - خانه یا آپارتمان
Lezione 32   درس 32 - یک روز جواننا
Lezione 33   درس 33 - چی برات سفارش بدم؟
Lezione 34   درس 34 - بریم رستوران؟
Lezione 35   درس 35 - حراج حراج!
Lezione 36   درس 36 - مهمانی
Lezione 37   درس 37 - تماس تلفنی
Lezione 38   درس 38 - مشکل دارم
Lezione 39   درس 39 - کارهای روزانه
Lezione 40   درس 40 - تُنبُلا
Lezione 41 درس 41 - در تعطیلات
Lezione 42 درس 42 - ترافیک
Lezione 43 درس 43 - چی شده!
Lezione 44 درس 44 - تُبیا کجاست؟
Lezione 45 درس 45 - فصل مورد علاقه
Lezione 46   درس 46 - لالایی
Lezione 47 درس 47 - نامزد جدید
Lezione 48 درس 48 - قبل از سفر
Lezione 49 درس 49 - اسکی
Lezione 50 درس 50 - اجاره ی ماشین

در دوره ی بعدی با 50 درس دیگر با قواعد مربوط به زمان گذشته، زمان آینده و بسیاری از افعال و اصطلاحات جدید آشنا میشویم.LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand