LA PRONUNCIA صدای حروف  ترکیبی:

 

به نکات زیر در هنگام تلفظ در زبان ایتالیایی دقت داشته باشید:

H در ايتاليايي نوشته ميشود ولي خوانده نميشود.
GN صدای "نی" میدهد. مثل SIGNORA که "سینیورا" خوانده میشود.
GL صدای "یی" میدهد. مثل FAMIGLIA که "فامیلیا" خوانده میشود. البته حرف ل خیلی نرم تلفظ میشود.
S اگر یکی باشد در داخل کلمه معمولا صدای "ز" میدهد اما وقتی دوتا باشد صدای "س" میدهد.

اگر بعد از حرف C حروف  E , I بیایید صدای "چ" میدهد.   اگر بعد از حرف C حروف H, O, Aبیایید صدای "ک" میدهد.
کلمه تلفظ معنی
BICICLETTA بیچیکلِتّا دوچرخه
CIOCCOLATA چُکُّلاتا شکلات
ARANCIA اَرَنچا پرتقال
PIACERE پیاچِرِ خوشبختم
 
کلمه تلفظ معنی
CAFFE کافه قهوه
MONACO مُناکُ موناکو
CHITARRA کیتّارا گیتار
ZUCCHERO زوکِّرُ شکر
 
     
اگر بعد از حرف G حروف E , I بیایید صدای "ج" میدهد.   اگر بعد از حرف G حروف H, O, A بیایید صدای "گ" میدهد.
کلمه تلفظ معنی
GELATO جِلاتُ بستنی
BUONGIORNO بُنجُرنُ روزبخیر
GERMANIA جِرمانیا آلمان
OROLOGIO اُرُلُجُ ساعت
 
کلمه تلفظ معنی
GARDA گاردا نام دریاچه
LAGO لاگُ دریاچه
SPAGHETTI سپاگتّی اسپاگتی
RAGU راگو راگو