ضمایر مفعولی مستقیم
PRONOMI DIRETTI

(complemento oggetto)

ضمایر مستقیم
PRONOMI DIRETTI
lo آن را مذکر
la آن را مونث
li آنها را مذکر
le آنها را مونث
ne از آن

: چند تا مثال مفید

Ti piace il pesce?
Si, lo mangio spesso.
ماهی دوست داری؟
بله، اغلب آنرا میخورم.
   
Non ci sono più uova.
Non c'è problema, la compro io.
تخم مرغ دیگه نیست.
مشکلی نیست، من آنرا میخرم.
   
Sei peperoni, per cortesia.
Li vuole rossi o gialli?
شش تا فلفل دلمه ای لطفا.
آنها را زرد میخواهید یا قرمز؟
   
Compri tu le olive?
Si, le prendo verdi o nere?
زیتونها را تو میخری؟
بله، از آنها سبز یا سیاه بگیرم؟

 

نکته: ضمایر مستقیم میتوانند به انتهای فعل نیز اضافه شوند

 

Non lo posso chiamare Non posso chiamarlo.

 

NE

خيلى مهمه كه بدونیم موضوع بحث در مورد چی بوده. این ضمیر جایگزین اسمی میشود که قبلا در مورد آن صحبت شده.

برای مثال در خونه ى دوستتون قرمه سبزى مى خورين، دوستتون مى پرسه:

   
Vuoi ancora un pò di Ghorme Sabzi? یه کم دیگه قرمه سبزی میخوای؟


به جای جمله ی بالا میتوان گفت:

Ne vuoi ancora un po'? یه کم دیگه ازش میخوای؟

در دانشگاه:

Ho bisogno della borsa di studio, vorrei saperne di più, quali documenti servono
به بورس احتياج دارم، مى خواستم بيشتر در موردش بدونم چه مدارکی لازمه.

 

سایر کاربردها:

Andarsene از اینجا رفتن
Io me ne vado از اینجا میروم
Tu te ne vai از اینجا میروی
Lui/Lei se ne va از اینجا میرود
Noi ce ne andiamo از اینجا میرویم
Voi ve ne andate از اینجا میروید
Loro se ne vanno از اینجا میروند

 

آموزش زبان ایتالیایی و مشاوره تحصیل در ایتالیا
 0939 297 2608