ساعت، روز، هفته، ماه، سال
Ora, Giorno, Settimana, Mese, Anno

ساعت
L'ORA

ساعت
ORA
CHE ORA È?
CHE ORE SONO?
ساعت چنده؟

برای گفتن ساعت همیشه از حرف تعریف LE استفاده میشود. فقط برای ساعت یک، از حرف تعریف L استفاده میشود.

همچنین برای هر ساعتی بجز ساعت یک از SONO استفاده میشود.

برای ساعت یک، نصفه شب، و ظهر از È استفاده میشود.

ساعت
ORA
9.00 SONO LE NOVE
8.15 SONO LE OTTO E QUINDICI
6.30 SONO LE SEI E TRENTA
12.20 SONO LE DODICI E VENTI
3.35
SONO LE TRE E TRENTACINQUE
7.45 SONO LE SETTE E QUARANTACINQUE
1.00 È L'UNA
12.00 È MEZZOGIORNO
00.00 È MEZZANOTTE
12.00 È MEZZOGIORNO


روزهای هفته
I GIORNI DELLA SETTIMANA
LUNEDI دوشنبه
MARTEDI سه شنبه
MERCOLEDI چهارشنبه
GIOVEDI پنج شنبه
VENERDI جمعه
SABATO شنبه
DOMENICA یک شنبه


 

ماه های سال
I MESI DELL'ANNO
1 GENNAIO
2 FEBBRAIO
3 MARZO
4 APRILE
5 MAGGIO
6 GIUGNO
7 LUGLIO
8 AGOSTO
9 SETTEMBRE
10 OTTOBRE
11 NOVEMBRE
12 DICEMBRE
ژانویه
فوریه
مارس
آپریل
می
جون
جولای
آگوست
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

 

 

آموزش زبان ایتالیایی و مشاوره تحصیل در ایتالیا
 0939 297 2608