Forma Impersonale حالت غیر شخصی


افعال غیر شخصی یا وجه غیر شخصی معادلی در فارسی ندارد و محدود به زبان های مشتق از لاتین است. این افعال نیاز به فاعل ندارند یعنی فاعلی در جمله به کار نمی رود. به عبارتی فاعل در جمله مستتر است و فاعل جمله به گروه کثیری از افراد بر می گردد. مثلا برای گفتن «در ایران هر کسی برنج می خورد» باید از فعل غیر شخصی استفاده کرد. چون فاعل آن دقیقا مشخص نیست و این که گروه کثیری از افراد ایرانی برنج می خورند. یا «در آمریکا کسی کباب نمی خورد» در اینجا نیز باید از فعل غیر شخصی استفاده کرد. چون فاعل آن به گروه کثیری از افراد اشاره دارد و به شخص خاصی اشاره ندارد. یعنی گروه کثیری از افراد در آمریکا کباب نمی خورند.  یا «در ایران روز اول بهار را جشن می گیرند» در اینجا نیز باید از افعال غیر شخصی استفاده کرد چون به یک شخص مشخص اشاره ندارد و به گروه کثیری از ایرانیان اشاره می کند. پس به عنوان جمع بندی میتوان گفت:
1. افعال غیر شخصی معادلی در فارسی ندارند.
2. به گروه کثیری از افراد اشاره دارند.
3. این افعال نیازی به فاعل ندارند.

طریقه ساختن فعل غیر شخصی:
Si+صیغه سوم شخص مفرد یا سوم شخص جمع
حال ممکنه سوال پیش بیاید که چه زمانی صیغه سوم شخص مفرد و چه زمانی صیغه سوم شخص جمع را استفاده می کنیم.
زمانی که پس از فعل غیر شخصی اسم مفرد آمد ، از صیغه سوم شخص مفرد
و زمانی که پس از فعل غیر شخصی اسم جمع آمد از صیغه سوم شخص جمع استفاده می کنیم.

اکنون به مثال های زیر توجه کنید:

In Iran, si beve il tè در ایران (هر کسی) چایی می خورد .

اگه توجه کنید می بینید که از صیغه سوم شخص مفرد استفاده شده چون کلمه tè مفرد است . و فاعل خاصی رو در این جمله آورده نشده چون اکثر ایرانی ها چایی می نوشند.

A Mashhad, si vende lo zafferano در مشهد زعفران فروخته می شود.

 به عبارتی دیگه تعداد زیادی افراد وجود دارند که زعفران را در شهر مشهد می فروشند. در این جمله هم به فاعل خاصی اشاره نشده است.

In Iran, si mangiano gli spaghetti con il cucchiaio در ایران ، اسپاگتی را با قاشق می خورند.

چون gli spaghetti جمع است از صیغه سوم شخص جمع یعنی mangiano استفاده کردم.

در حالت مفرد:

Si vende la frutta. میوه فروخته میشود.
Si sente la voce. صدا شنیده میشود.
Si legge. خوانده میشود.
Si vede. دیده میشود.

 

در حالت جمع:

Si vendono le frutte. میوه ها فروخته میشوند.
Si sentono le voci. صداها شنیده میشوند.
Si leggono. خوانده میشوند.
Si vedono. دیده میشوند.