Untitled 1

تصحیح متن
زبان آموزان عزیز میتوانند متن های نوشته شده ی خود را به آدرس ایمیل زیر جهت تصحیح ارسال نمایند. متن ارسالی نباید بیشتر از 300 کلمه باشد. فرمت متن ارسالی باید docx باشد تا امکان اصلاح متن وجود داشته باشد. متن ارسال شده حداکثر پس از مدت 48 ساعت برای شما ارسال خواهد شد.
هزینه ی تصحیح هر فایل مبلغ 5,000 تومان میباشد.
email: firoozmand@yahoo.com
نحوه پرداخت
 

www.linguaitaliana.ir 
اطلاعات تماس