Untitled 1

کنسرواتوارها
Conservatori
1 CONSERVATORIO di ADRIA (A. Buzzolla)
2 CONSERVATORIO di ALESSANDRIA
3 CONSERVATORIO di AVELLINO
4 CONSERVATORIO di BARI
5 CONSERVATORIO di BENEVENTO (NICOLA SALA)
6 CONSERVATORIO di BOLOGNA
7 CONSERVATORIO di BOLZANO
8 CONSERVATORIO di BRESCIA
9 CONSERVATORIO di CAGLIARI
10 CONSERVATORIO di CAMPOBASSO
11 CONSERVATORIO di LECCE (CEGLIE MESSAPICA)
12 CONSERVATORIO di CESENA (Bruno Maderna)
13 CONSERVATORIO di COMO
14 CONSERVATORIO di COSENZA
15 CONSERVATORIO di CUNEO
16 CONSERVATORIO di BRESCIA (LUCA MARENZIO)
17 CONSERVATORIO di FERMO (G.B PERGOLESI)
18 CONSERVATORIO di FERRARA
19 CONSERVATORIO di FIRENZE (Luigi Cherubini)
20 CONSERVATORIO di FOGGIA (UMBERTO GIORDANO)
21 CONSERVATORIO di FROSINONE (Licinio Refice)
22 CONSERVATORIO di GENOVA (Niccolò Paganini)
23 CONSERVATORIO di L'AQUILA
24 CONSERVATORIO di LA SPEZIA
25 CONSERVATORIO di LATINA
26 CONSERVATORIO di LECCE
27 CONSERVATORIO di MANTOVA (L.Campiani )
28 CONSERVATORIO di MATERA
29 CONSERVATORIO di MESSINA
30 CONSERVATORIO di MILANO (Giuseppe Verdi)
31 CONSERVATORIO di MONOPOLI (Nino Rota)
32 CONSERVATORIO di NAPOLI (San Pietro a Majella)
33 CONSERVATORIO di NOVARA (Guido Cantelli)
34 CONSERVATORIO di PADOVA
35 CONSERVATORIO di PALERMO
36 CONSERVATORIO di PARMA (Arrigo Boito)
37 CONSERVATORIO di PERUGIA
38 CONSERVATORIO di PESARO
39 CONSERVATORIO di PESCARA
40 CONSERVATORIO di PIACENZA
41 CONSERVATORIO di POTENZA
42 CONSERVATORIO di REGGIO CALABRIA
43 CONSERVATORIO di ROMA (Santa Cecilia)
44 CONSERVATORIO di ROVIGO
45 CONSERVATORIO di SALERNO
46 CONSERVATORIO di SASSARI
47 CONSERVATORIO di TORINO
48 CONSERVATORIO di TRAPANI
49 CONSERVATORIO di TRENTO (F.A. Bonporti)
50 CONSERVATORIO di TRIESTE (Giuseppe Tartini)
51 CONSERVATORIO di UDINE (Jacopo Tomadini )
52 CONSERVATORIO di VENEZIA (Benedetto Marcello)
53 CONSERVATORIO di VERONA (Felice Dall'Abaco)
54 CONSERVATORIO di VIBO VALENTIA (Fausto Torrefranca)
55 CONSERVATORIO di VICENZA
 

کنسرواتوارها بهترین مکان برای علاقمندان به یادگیری موسیقی میباشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد این کنسرواتوارها میتوانید به سایت وزارت علوم ایتالیا مراجعه نمایید
http://afam.miur.it


آموزش زبان ایتالیایی و مشاوره تحصیل در ایتالیا
 0939 297 2608