Untitled 1

     
Curriculum Vitae رزومه  
این سایت توسط من، هومن فیروزمند با هدف کمک به زبان آموزان و علاقمندان به زبان ایتالیایی تاسیس شده. امیدوارم که مطالب این سایت به شما عزیزان در ارتقای سطح زبان ایتالیایی مفید باشد. از آنجایی که زبان ایتالیایی از جمله زبانهای نادر محسوب میشود و منابع آموزشی در این زمینه کمیاب تر است از اینرو تلاش اینجانب بر به اشتراک گذاشتن دانسته ها و کمک به زبان آموزان ایتالیایی بوده است. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سایت به آدرس پست الکترونیکی درج شده در قسمت "اطلاعات تماس" ارائه کنید. برای طراحی این سایت اصول سادگی و کاربردی بودن در نظر گرفته شده، امید است شما عزیزان از مطالب موجود استفاده نمایید. در زیر خلاصه ای از رزومه بنده را مشاهده میکنید.  
     
Istruzione e formazione تحصیلات:  
Laureato all'università Sapienza di Roma in architettura دانش آموخته معماری از دانشگاه ساپینزا شهر رم 2011
     
Esperienza professionale سوابق کاری:  
Direttore del dipartimento di lingua italiana a MFT di Teheran مدیر گروه زبان ایتالیایی در "مجتمع فنی تهران" 2014
Traduttore in ufficio di Scavolini a Tehran ترجمه و بازاریابی در نمایندگی تهران شرکت Scavolini 2014
Architetto nello studio di architettura T-studio طراحی در دفتر معماری "تی استودیو" شهر رم 2013
Lavori part-time in Autogrill همکاری در شرکت Autogrill 2012
Traduttore di lingua persiana per i rifugiati a Roma مترجم در امور پناهنده گان سازمان ملل شهر رم 2011
Interprete per le ditte italiane مترجم همزان برای شرکت های ایتالیایی 2013
     
www.linguaitaliana.ir 
اطلاعات تماس