Untitled 1
 

آيين نامۀ ثبت نام در دانشگاه های ايتاليا

ثبت نام در اين مقاطع تحصيلی در دانشگاه های ايتاليا امکان پذير می باشد :

- دوره های کارشناسی سه ساله

- دوره های کارشناسی ارشد پيوستۀ پنج ساله

- دوره های کارشناسی ارشد ناپيوستۀ دو ساله

 

دانشجويان متقاضی، پس از قبولی در آزمون زبان ایتالیایی و کسب مدرک B1 مجاز به انتخاب رشته میباشند.

 

مدارک زبان انگليسی معتبر برای کنسولگری عبارتند از:

IELTS

TOLIMO

 TOEFL

جهت ترجمه مدارک میتوانید به یکی از مترجم های رسمی قوه قضاییه مراجعه نمایید.

 
اطلاعات تماس با کنسولگری ایتالیا در تهران
consolare.teheran@esteri.it بخش کنسولی
studi.teheran@esteri.it بخش دانشجویی
visti.teheran@esteri.it بخش ویزا

آدرس کنسولگری در تهران: خیابان آفریقا – بالاتر از تقاطع میرداماد- نبش پارک صبا– خیابان فرزان شرقی - پلاک 15
روز و ساعات کاري: يکشنبه تا پنجشنبه، ساعت 9 تا 12


www.linguaitaliana.ir 
اطلاعات تماس